Ogólnopolskie Posiedzenia Naukowe PTG – Oddział Warszawski – 08.04.

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Geologicznego serdecznie zaprasza na posiedzenie naukowe, w ramach którego zostanie wygłoszony referat

dr. hab. inż. Piotra Krzywca prof. PAN (ING PAN),  mgr Aleksandry Stachowskiej (ING PAN) oraz mgr. Łukasza Grzybowskiego (IG UAM) pt.:

„Górnokredowe konturyty w obrębie basenu polskiego – ich obraz sejsmiczny oraz znaczenie geodynamiczne”

Referat zostanie wygłoszony 8 kwietnia2021r. (czwartek, godz. 17.00)

Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 16.45):

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_N2JiMTc3M2MtOTZiYi00ODI4LWI3M2QtNTVjYTdjNzM0NmJk%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252258527b0c-887f-46a9-b26e-12a3151ba385%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522b62d7abb-004a-4bd3-b29c-793f856e061%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=0c2c08f0-84fe-4eea-8fc6-ef6914e54801&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Komitet Organizacyjny Obchodów 100-lecia
Polskiego Towarzystwa Geologicznego