OGÓLNOPOLSKIE POSIEDZENIA NAUKOWE – 10.06.

Szanowni Państwo,

W związku z planowanym w dniu 20 stycznia 2022 r. sympozjum na temat historii PTG i przełożeniu na ten termin referatów dotyczących historii oddziałów zmianie uległ m. in. tytuł referatu w dniu 10.06.2021 r.

W trosce o przedstawienie jak najszerszego spektrum badań geologicznych z udziałem członków PTG dbamy o różnorodność prezentowanych zagadnień.

Poniżej zamieszczona jest ciekawa propozycja na najbliższy czwartek. Tym razem poruszony zostanie temat bardzo na czasie i wpisujący się w strategię szeroko rozumianej polityki klimatycznej:

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Geologicznego serdecznie zaprasza na posiedzenie naukowe, w ramach którego 

dr Edyta Majer, mgr Mateusz Żeruń, mgr Krzysztof Majer oraz dr Grzegorz Ryżyński (PIG-PIB)

wygłoszą referat pt.:

„Właściwości i potencjał termalny podłoża na terenach zurbanizowanych. Studium przypadku – Warszawa”

Referat zostanie wygłoszony:

10 czerwca 2021r. (czwartek, godz. 17.00)

Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 16.45):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDViMDJmODktN2VlZi00MjRjLTk2NTAtMzA5MGY2YmVjYTc5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258527b0c-887f-46a9-b26e-12a3151ba385%22%2c%22Oid%22%3a%22fdac1b5d-6306-4009-9e4f-34baaa8b86b6%22%7d

Zarząd Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego
Komitet Organizacyjny Obchodów 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geologicznego