OGÓLNOPOLSKIE POSIEDZENIA NAUKOWE – 17.06.

Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Geologicznego serdecznie zaprasza na posiedzenie naukowe, w ramach którego 

dr hab. inż. Małgorzata Labus (prof. Pol. Śląskiej)

zaprezentuje referat pt.:

„Popularyzacja nauk geologicznych
na Górnym Śląsku przez Górnośląskie Towarzystwo Geologiczne (Geologische Vereinigung Oberschlesiens)

w latach 1924-41”

Referat zostanie wygłoszony:

17 czerwca 2021r. (czwartek, godz. 17.00)

Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 16.45):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDc1NTA5OTgtMzc4ZS00MGUzLWJiYzgtOGE5MjUxNmRhMzFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258527b0c-887f-46a9-b26e-12a3151ba385%22%2c%22Oid%22%3a%224ba6fa14-2d6a-4713-b282-1096f0352a79%22%7d

Zarząd Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego

Komitet Organizacyjny Obchodów 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geologicznego