Zaproszenie do udziału w konkursie Geologia 2021

Szanowni Państwo, w imieniu organizatora – Ministerstwa Klimatu i Środowiska – serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie Geologia 2021.  Konkurs ma na celu pokazanie zastosowań w praktyce: przedsięwzięć służących rozwojowi i promocji polskiej geologii, filmów rozpowszechniających wiedzę z zakresu geologii, nowatorskie i wysoce efektywne rozwiązania naukowe, techniczne, technologiczne, organizacyjne, ideowe i gospodarcze oraz fundamentalne odkrycia w dziedzinie geologii. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach: 1) Dorobek, fundamentalne odkrycie; 2) Młodzi;

Zaproszenie do udziału w konkursie Geologia w obiektywie 2021

Szanowni Państwo, w imieniu organizatora – Ministerstwa Klimatu i Środowiska – serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie Geologia w Obiektywie 2021. Do konkursu można zgłaszać fotografie w dwóch kategoriach: 1) Geologia w polskim krajobrazie; 2) Geologia Ojczysta i nieodkryta. Zgłoszenia będą przyjmowane do  22 października br. Fotografie należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: konkursgeologia@ios.gov.pl Jury konkursu wyłoni zwycięzcę w każdej z kategorii. Nagrodą główną jest 5 000 zł (4 500 zł w formie bonu na zakupy

Osobistości PTG – Prof. Wilhelm Friedberg

Prof. Wilhelm Friedberg (1873-1941) Profesor Wilhelm Friedberg  był członkiem Polskiego Towarzystwa Geologicznego od chwili jego powstania i uczestniczył w pracach pierwszego zarządu Towarzystwa. Był również członkiem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Francuskiego Towarzystwa Geologicznego w Paryżu, a także członkiem-korespondentem PAU. We wrześniu 1923 r. wraz z profesorem Kazimierzem Wójcikiem zorganizował III Zjazd PTG, który poświęcony był problematyce soli cechsztyńskich w Wapnie koło Kcyni. Wilhelm Friedberg urodził

OGÓLNOPOLSKIE POSIEDZENIA NAUKOWE – 30.09.

Ogólnopolskie Posiedzenia Naukowe Polskiego Towarzystwa Geologicznego (16) Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Geologicznego serdecznie zaprasza na posiedzenie naukowe, w ramach którego prof. dr hab. Andrzej Konon (UW) wygłosi referat pt.: „Iran – światowe laboratorium procesów tektonicznych” Referat zostanie wygłoszony: 30 września 2021r. (czwartek, godz. 17.00) Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 16.45): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWE5NzUzYTgtNzY4Yi00ZjE1LWIyODctY2I0M2IyYmRmMjll%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258527b0c-887f-46a9-b26e-12a3151ba385%22%2c%22Oid%22%3a%224ba6fa14-2d6a-4713-b282-1096f0352a79%22%7d Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Geologicznego Komitet Organizacyjny Obchodów

OGÓLNOPOLSKIE POSIEDZENIA NAUKOWE – 23.09.

Ogólnopolskie Posiedzenia Naukowe Polskiego Towarzystwa Geologicznego (15) Oddział Krakowski oraz Oddział Świętokrzyski Polskiego Towarzystwa Geologicznego serdecznie zapraszają na posiedzenie naukowe, w ramach którego mgr Karol Jewuła (ING PAN) oraz dr Anna Fijałkowska – Mader (PIG-PIB) wygłoszą referat pt.: „Paleogleby jako kopalny zapis zmian środowiskowych i klimatycznych na przykładzie permu i triasu Gór Świętokrzyskich” Referat zostanie wygłoszony: 23 września 2021r. (czwartek, godz. 17.00) Link do spotkania na platformie