OGÓLNOPOLSKIE POSIEDZENIA NAUKOWE – 16.09.

Oddział Wrocławski oraz Sekcja Badań Strukturalnych i Geozagrożeń Polskiego Towarzystwa Geologicznego serdecznie zapraszają na posiedzenie naukowe, w ramach którego

dr Marta Adamuszek (PIG-PIB), dr Janos L. Urai  (RTWH, Aachen) oraz dr Dan M. Tamas (Babes-Bolyai Univ., Kluż-Napoca)

wygłoszą referat pt.:

„Analiza wybranych struktur tektonicznych w obrębie serii ewaporatowych”

Referat zostanie wygłoszony:

16 września 2021r. (czwartek, godz. 17.00)

Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 16.45):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Nzk3Zjg1ZWYtNGNkMS00MzVmLTkxYmEtYzFiNzU4Yjg2NDM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258527b0c-887f-46a9-b26e-12a3151ba385%22%2c%22Oid%22%3a%2203ec1dbb-3efd-44ed-88e7-9ad92b4cba61%22%7d

Oddział Wrocławski oraz Sekcja Badań Strukturalnych i Geozagrożeń Polskiego Towarzystwa Geologicznego

Komitet Organizacyjny Obchodów 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geologicznego