Życzenia Świąteczne i podsumowanie 2021 r.

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy! Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy Wam serdeczne życzenia, abyście ten czas spędzili w spokoju i rodzinnej atmosferze! Nadchodzi również koniec 2021 r., w którym Polskie Towarzystwo Geologiczne obchodziło jubileusz 100-lecia istnienia. Niestety, po raz kolejny niespokojny czas pandemii znacznie ograniczył nasze bezpośrednie kontakty, co  nie pozwoliło na bezpieczne zorganizowanie Sesji Jubileuszowej oraz Spotkania Barbórkowego. Mimo tej sytuacji, w mijającym

OGÓLNOPOLSKIE POSIEDZENIA NAUKOWE – 16.12.

Oddział Wrocławski oraz Sekcja Badań Strukturalnych i Geozagrożeń Polskiego Towarzystwa Geologicznego zapraszają na posiedzenie naukowe, w ramach którego   dr Piotr Słomski (PIG-PIB) dr hab. Jacek Szczepański (prof. UWr., ING UWr.)   wygłoszą referat pt.: „Modelowanie sekwestracji mineralnej CO2 w ordowickich i sylurskich mułowcach z polskiej części basenu bałtyckiego ” Referat zostanie wygłoszony: 16 grudnia 2021r. (czwartek, godz. 17.00) Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 16.45): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGJiNzFmMDgtYjYwMy00M2E5LWFkYzgtZTg0ZTNmYWVkMzMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258527b0c-887f-46a9-b26e-12a3151ba385%22%2c%22Oid%22%3a%224ba6fa14-2d6a-4713-b282-1096f0352a79%22%7d

OGÓLNOPOLSKIE POSIEDZENIA NAUKOWE – 09.12.

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Geologicznego zaprasza na posiedzenie naukowe, w ramach którego  prof. dr hab. inż. Adam Piestrzyński (WGGiOŚ AGH), dr hab. inż. Jadwiga Pieczonka (WGGiOŚ AGH) oraz mgr inż. Władysław Zygo (WGGiOŚ AGH) wygłoszą referat pt.: Wykształcenie i geneza złóż Cu-Ag typu “Kupferschiefer” Referat zostanie wygłoszony: 9 grudnia 2021 r. (czwartek, godz. 17.00) Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 16.45): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTIwZTY4ODgtMjE5Ny00MzI5LTkxNGYtNTdkYWRiODU5NjY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258527b0c-887f-46a9-b26e-12a3151ba385%22%2c%22Oid%22%3a%224ba6fa14-2d6a-4713-b282-1096f0352a79%22%7d Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Geologicznego Komitet Organizacyjny

Życzenia z okazji Barbórki!

Szanowni Państwo, z okazji Barbórki składamy wszystkim serdeczne życzenia sukcesów zawodowych i dziękujemy za Waszą obecność w życiu Polskiego Towarzystwa Geologicznego! Niestety, ze względu na kolejną falę pandemii Covid-19 zdecydowaliśmy o nieorganizowaniu w tym roku spotkania Barbórkowego. Mamy nadzieję, że uda nam się spotkać z tej okazji za rok. Z geologicznym pozdrowieniem! Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Geologicznego