Życzenia Świąteczne i podsumowanie 2021 r.

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy Wam serdeczne życzenia, abyście ten czas spędzili w spokoju i rodzinnej atmosferze!

Nadchodzi również koniec 2021 r., w którym Polskie Towarzystwo Geologiczne obchodziło jubileusz 100-lecia istnienia.

Niestety, po raz kolejny niespokojny czas pandemii znacznie ograniczył nasze bezpośrednie kontakty, co  nie pozwoliło na bezpieczne zorganizowanie Sesji Jubileuszowej oraz Spotkania Barbórkowego.

Mimo tej sytuacji, w mijającym roku podjęte zostały różne formy aktywności PTGeol. za pośrednictwem sieci internetowej, a najbardziej dynamicznym wydarzeniem były „Ogólnopolskie Posiedzenia Naukowe PTG w 100-leciu jego istnienia”.

Program obejmował 26 posiedzeń, w których sumarycznie wzięło udział 1092 uczestników. Prelegenci repezentujący prawie wszystkie ośrodki naukowe związane z naukami o Ziemi w Polsce przedstawili szeroki zakres zagadnień obejmujący niemal wszystkie aspekty badań geologicznych.

Istotną częścią posiedzeń były również dyskusje wokół zaprezentowanych problemów.

PTGeol. zainicjowało również prezentację historycznych map geologicznych ziem polskich na Wspólnej Platformie Kartografii Geologicznej (WPKG) prowadzonej przez Państwowy Instytut Geologiczny – PIB i czekamy na uruchomienie ostatecznej wersji aplikacji.

W mijającym roku zwiększona została aktywność na stronie internetowej Towarzystwa, gdzie oprócz informacji podstawowych o PTGeol., regularnie pojawiają się informacje o bieżących wydarzeniach, uzupełniane są dane na temat historii Towarzystwa oraz udostępniane są kolejne wydawnictwa konferencyjne. Informacje o PTGeol. pojawiają się też regularnie na naszym profilu na Facebooku.

W 2021 r. nastąpiły również zmiany w Zarządzie Głównym PTGeol. Po kilkunastu latach zakończyła się kadencja prof. Adama Gasińskiego i na stanowisku Prezesa Towarzystwa zastąpił go prof. Tadeusz Peryt.

Znacząco zmienił się również skład Zarządu, lecz zgodnie z tradycją znajdują się w nim reprezentanci wszystkich działających ośrodków terenowych Towarzystwa.

100 lat działalności Towarzystwa jest również okazją do refleksji nad jego przyszłością. Z tego względu Zarząd PTGeol. podjął szereg inicjatyw służących m. in. poprawieniu wpływów z tytułu składek członkowskich i uaktualnieniu zapisów Statutu PTGeol.

Mimo, że za parę dni mija rok 100-lecia PTGeol., nie oznacza to, że jubileusz ten dobiega końca.

W dniu 21 stycznia 2022 r. odbędzie w formie „on-line” seminarium poświęcone historii oddziałów, kół i sekcji Towarzystwa. Przygotowywane są artykuły poświęcone historii PTG, które ukażą się w jednym z przyszłorocznych numerów Przeglądu Geologicznego,

a kulminacyjnym momentem kończącym obchody 100-lecia będzie uroczysta Sesja Jubileuszowa w dniu 18 maja 2022 r. w Auditorium Maximum UJ w Krakowie wraz z wieczornym Spotkaniem Towarzyskim.

Stosowne zaproszenia zostaną do Was skierowane w przyszłym roku.

Dziękujemy wszystkim członkom PTGeol. za obecność w życiu Towarzystwa i liczymy na Wasz czynny udział w przyszłości.

W nadchodzącym 2022 r. życzymy Wam sukcesów w realizacji projektów, udanych wyników badań i licznych publikacji!

Oby nie słabła Wasza pasja pracy w geologii i przynosiła radość z osiąganych wyników!

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Geologicznego.