Odszedł Ś.P. prof. Leonard Mastella

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 1 stycznia 2022 r. zmarł profesor dr hab. Leonard Mastella. Profesor Leonard Mastella był wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Czynnie uczestniczył w pracach Zarządu Oddziału Warszawskiego. Był laureatem nagrody imienia Bohdana Świderskiego za pracę doktorską Tektonika fliszu we wschodniej części Podhala, opublikowaną w 1975 roku oraz nagrody imienia Ludwika Zejsznera za rozprawę habilitacyjną pt. Budowa i ewolucja strukturalna okna tektonicznego Mszany Dolnej, opublikowaną w 1988 roku.