Posiedzenie Naukowe Oddziału Krakowskiego 22 listopada 2022

Oddział Krakowski PTGeol oraz Instytut Nauk Geologicznych PAN

zapraszają na referat, który wygłoszą:

Yuriy Maystrenko i Trond Slagstad
(NGU Geological Survey of Norway)

The time-dependent thermal trigger for intracontinental rifting and ocean formation

Referat zostanie wygłoszony w dniu:
22 listopada 2022 r. (wtorek) o godzinie 17.00

w auli Ośrodka Badawczego ING PAN przy ul. Senackiej 1 w Krakowie

Zarząd Oddziału Krakowskiego
Polskiego Towarzystwa Geologicznego