70 lat minęło – relacja z jubileuszu O. Wrocławskiego PTGeol

W dniu 5 listopada 2022 roku w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego odbyły się uroczyste obchody 70-lecia utworzenia Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego.

Oddział Wrocławski został powołany uchwałą przyjętą podczas Walnego Zjazdu Delegatów, który odbył się 23 sierpnia 1951 roku, podczas XXIV Zjazdu PTGeol w Wałbrzychu. Z inicjatywą wystąpili prof. Kazimierz Smulikowski – ówczesny kierownik Katedry Mineralogii i Petrografii Uniwersytetu Poznańskiego oraz prof. Henryk Teisseyre – ówczesny kierownik Zespołu Katedr Geologicznych i Mineralogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, organizator i pierwszy kierownik ówczesnej Stacji Dolnośląskiej Państwowego Instytutu Geologicznego.

Obchody 70-lecia otworzył Przewodniczący Oddziału Wrocławskiego PTGeol, dr Aleksander Kowalski, który powitał przybyłych Gości, a także przybliżył historyczną i obecną działalność Oddziału.

Wśród uczestników byli goście z Krakowa, Poznania i Warszawy. Zostały odczytane listy gratulacyjne od Patronów Honorowych naszej uroczystości.

W imieniu Zarządu Głównego PTGeol gratulacje i życzenia złożył wiceprezes Towarzystwa dr Rafał Sikora, życzenia od Dyrekcji Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego i Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego przekazał dr Wojciech Drzewicki, a następnie adres od Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB odczytał mgr Karol Zawistowski, Dyrektor Oddziału Dolnośląskiego. Otrzymaliśmy także pozdrowienia i listy gratulacyjne od Członków i Zarządów Oddziałów Krakowskiego i Poznańskiego.

W drugiej części spotkania odbyła się sesja referatowa.

Prof. dr hab. Andrzej Żelaźniewicz z ING PAN we Wrocławiu wygłosił referat pt.: 70-lecie Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego,

dr hab. Jacek Szczepański z ING UWr omówił Zapis waryscyjskiej kolizji terranów Saksoturyngii i Brunowistulikum zachowany w metamorfiku Kamieńca Ząbkowickiego i metamorfiku Doboszowic,

a dr Andrzej Głuszyński (PIG-PIB) i prof. dr hab. Paweł Aleksandrowski (ING UWr, PIG-PIB) przedstawili najnowszą interpretację danych sejsmicznych w referacie: Późnokredowo-paleogeńskie struktury tektoniczne w Sudetach – produkty transeuropejskiego wydarzenia kompresyjnego.

Sesję referatowa zakończyła się wystąpieniem prof. dr hab. Stanisława Staśko (ING UWr), pt.: Wody podziemne w badaniach Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego.

Po części referatowej nadszedł czas na poczęstunek i rozmowy o historii Oddziału i bieżących badaniach naukowych prowadzonych przez Jego Członków, które odbyły się w Bibliotece ING UWr .

Dzięki uprzejmości Zarządu Głównego PTGeol na korytarzu rotundy zagościła także okolicznościowa wystawa poświęcona 100-letniej historii Polskiego Towarzystwa Geologicznego.

Zarząd Oddziału Wrocławskiego PTGeol składa serdeczne podziękowania Dyrekcji Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Dziekanowi Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego za gościnność i wsparcie organizacji jubileuszu.

Poniżej znajdują się fotografie z wydarzenia oraz listy gratulacyjne.

Uczestnicy Sesji Jubileuszowej 70-lecia Oddziału Wrocławskiego PTGeol
Wystawa poświęcona 100-letniej historii PTGeol w rotundzie Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Cybulskiego
List od Zarządu Głównego PTGeol
List od Zarządu Oddziału Krakowskiego PTGeol
List od Zarządu Oddziału Poznańskiego PTGeol
List od Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB
List od Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr.