POKOS 8 – Chęciny 5-7.09.2023

Po pięcioletniej przerwie, w dniach 5–7 września 2023 r., odbędzie się kolejna z cyklu Polskich Konferencji Sedymentologicznych – POKOS 8.

Zostanie ona zorganizowana w Chęcinach koło Kielc w województwie świętokrzyskim. Region ten oferuje unikalne odsłonięcia szerokiego spektrum osadów od dolnego paleozoiku aż po mezozoik, zarówno klastyczne, jak i węglanowe deponowane w środowiskach morskich a także lądowych.

Formuła sesji referatowych i posterowych tradycyjnie będzie otwarta
i będzie dotyczyć szeroko pojętej tematyki sedymentologicznej.

Współorganizatorami konferencji są:

Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk
Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Instytut Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego

Zapraszamy na stronę konferencji, gdzie znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje, by zarejestrować swój udział:

http://www.pokos.confer.uj.edu.pl/start

Poniżej znajduje się link do I komunikatu konferencyjnego:

http://www.pokos.confer.uj.edu.pl/documents/138762935/138834556/POKOS+8+Komunikat+1.pdf/57ee1ccd-6592-4b8e-804b-3ce95468d0d5