Żegnamy dr. inż. Zbigniewa Bułę

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 31 lipca 2023 r. odszedł dr. inż. Zbigniew Buła, wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego, zawodowo związany z Oddziałem Górnośląskim Państwowego Instytutu Geologicznego w Sosnowcu. Tam też przez wiele lat aktywnie działał w Oddziale Górnośląskim PTGeol.

Zbigniew Buła był absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, którą ukończył w 1973 r. W tym samym roku rozpoczął pracę w Oddziale Górnośląskim PIG-PIB w Sosnowcu. W ciągu 40 lat kariery zawodowej pełnił liczne funkcje: kierownika pracowni, kierownika zakładu oraz zastępcy dyrektora Oddziału. Jako przełożony odznaczał się dużym zrozumieniem spraw pracowniczych i cieszył się wielką sympatią pracowników.

Geologia była jego największą pasją, co sprawiło, że pozostawił po sobie bogaty dorobek w postaci licznych opracowań archiwalnych i publikacji naukowych. Pierwsze kroki stawiał w badaniach nad karbonem Górnośląskiego Zagłębia Węglowego a ostatecznie zajął się zagadnieniem paleozoiku bloku górnośląskiego i małopolskiego. Z czasem stal się inicjatorem i kierownikiem licznych projektów badawczych i kartograficznych lub koordynatorem realizowanych prac. W jego dorobku szczególne miejsce zajmują mapy i atlasy prezentujące zagadnienia geologii regionalnej. 

dr inż. Zbigniew Buła

Największym osiągnięciem dr. inż. Zbigniewa Buły jest rozpoznanie strefy tektonicznej Kraków – Lubliniec. Studia nad nią prowadził wspólnie z prof. Jerzym Żabą, przez co zyskała ona drugą nazwę: linia Buły-Żaby. Osiągnięcie to znacznie zmieniło współczesne postrzeganie budowy geologicznej w tym regionie.

Jego szeroka wiedza na temat geologii regionalnej sprawiała, że angażowany był do wielu przedsięwzięć naukowych. Niewątpliwie towarzyskie i prospołeczne usposobienie pozwoliło mu nawiązać liczne kontakty zarówno w świecie nauki, jak i przemysłu. Był geologiem uznanym i szanowanym w środowisku, wymagającym pod względem merytorycznym od siebie i od innych.

Zbigniew Buła zasiadał w wieku gremiach (m in. Rada Naukowa PIG-PIB i Komisja Zasobów Kopalin). Za swoją działalność na polu geologii i nauki otrzymał szereg wyróżnień, nagród oraz odznak państwowych i branżowych.

Niestety, wieloletnia choroba wyłączyła Zbigniewa Bułę z aktywności zawodowej i towarzyskiej.

Wspominając jego osobę, pamiętamy, że odszedł nasz kolega i nauczyciel, który nie tylko dla przyjaciół okazywał pogodę ducha i życzliwość.

Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego współczucia składają koleżanki i koledzy z Polskiego Towarzystwa Geologicznego.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 5 sierpnia 2023 r. o godzinie 11.00 w Kościele Parafialnym w Libertowie k. Krakowa. Zmarły pochowany zostanie na Cmentarzu Parafialnym w pobliskim Gaju.