VI Spotkanie Barbórkowe 7.12.2023

Koleżanki i koledzy,

Kolejny rok działalności Polskiego Towarzystwa Geologicznego zmierza powoli ku końcowi i zanim to nastąpi zbierzmy się na tradycyjnym już Spotkaniu Barbórkowym.

Jest ono wyjątkową okazją do rozmów, wspomnień i podsumowań, nie tylko z życia PTGeol, ale również sposobnością do podzielenia się własnymi doświadczeniami, wrażeniami i planami na przysłość.

W gronie koleżeńskim zawsze jest o czym rozmawiać!

Serdecznie zapraszamy!

Zarząd Główny PTGeol

Spotkanie odbędzie się 7 grudnia 2023 r. w Krakowie w Restauracji KRAKUS LUNCH CAFE, przy ul. Reymonta 15, o godz. 18.00.

Wpisowe wynosi 90 zł

Termin zgłoszeń upływa 28 listopada!

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:

ptgeol.events@gmail.com

Wpłaty prosimy kierować na konto PTGeol:

45 1020 2892 0000 5202 0181 6842

z dopiskiem: Barbórka2023