Sesja referatowa Oddziału Górnośląskiego PTGeol 27.05

Serdecznie zapraszamy na sesję referatową Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego, która odbędzie się 27 maja 2024 r. (poniedziałek) o godzinie 15:00 w sali 001 Instytutu Nauk o Ziemi Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego. Referaty wygłoszą: dr inż. Andrzej Gałaś „Rekonstrukcja aktywności wulkanicznej w Dolinie Wulkanów  w  rejonie Kanionu Colca – aspekty morfologiczne, tektoniczne i petrologiczne”  oraz  mgr inż. Artur Sosnal  „Badania terenowe wulkanu Puca Mauras (4260m n.p.m.) oraz inne atrakcje

Ogólnopolskie Pos. Nauk. PTGeol -23.05.2024

Polskie Towarzystwo Geologiczne zaprasza na posiedzenie naukowe, podczas którego dr hab. inż. Jarosław Majka (prof. AGH) WGGiOŚ AGH & Uppsala University przedstawi referat pt.: „Kambryjsko-dewoński zapis subdukcji wzdłuż krawędzi Baltiki” Posiedzenie odbędzie się: 23 maja 2024r. (czwartek, godz. 17.15) Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 17.00): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmM3NDk5OWEtN2Q1ZS00YWMzLTllYWYtZGY2MDk0N2E4ODE5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258527b0c-887f-46a9-b26e-12a3151ba385%22%2c%22Oid%22%3a%224ba6fa14-2d6a-4713-b282-1096f0352a79%22%7d Dr Jarosław Majka jest absolwentem Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie (rocznik