Zmarł dr hab. Michał P. Mierzejewski

Zawiadamiamy, że w dniu 19 czerwca 2021 r. zmarł dr hab. Michał Paweł Mierzejewski emerytowany profesor Uniwersytetu Wrocławskiego Profesor Michał P. Mierzejewski był długoletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Zapamiętamy go jako zasłużonego badacza tektoniki masywów granitowych Sudetów, w tym zwłaszcza plutonu Karkonoszy. Profesor był jednym z ostatnich żyjących doktorantów i współpracowników prof. dr. Henryka Teisseyre’a. W początkach kariery był pracownikiem Instytutu Geologicznego i Politechniki Wrocławskiej, a od lat 60.

OGÓLNOPOLSKIE POSIEDZENIA NAUKOWE – 24.06.

Sekcja Historii Nauk Geologicznych Polskiego Towarzystwa Geologicznego serdecznie zaprasza na posiedzenie naukowe, w ramach którego  dr hab. inż. Piotr Krzywiec (prof. ING PAN), dr hab. Stanisław Wołkowicz (prof. PIG-PIB), mgr Rafał Sikora (PIG-PIB), mgr Katarzyna Jóźwik (PIG-PIB), mgr Marek Adamski (PIG-PIB) oraz dr Krystyna Wołkowicz (PIG-PIB) wygłoszą referat pt.: „Historyczne mapy geologiczne Polski oraz obszarów otaczających i ich prezentacja na stronach PTG i PIG-PIB” Referat zostanie wygłoszony: 24 czerwca 2021r. (czwartek, godz. 17.00)

OGÓLNOPOLSKIE POSIEDZENIA NAUKOWE – 17.06.

Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Geologicznego serdecznie zaprasza na posiedzenie naukowe, w ramach którego  dr hab. inż. Małgorzata Labus (prof. Pol. Śląskiej) zaprezentuje referat pt.: „Popularyzacja nauk geologicznych na Górnym Śląsku przez Górnośląskie Towarzystwo Geologiczne (Geologische Vereinigung Oberschlesiens) w latach 1924-41” Referat zostanie wygłoszony: 17 czerwca 2021r. (czwartek, godz. 17.00) Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 16.45): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDc1NTA5OTgtMzc4ZS00MGUzLWJiYzgtOGE5MjUxNmRhMzFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258527b0c-887f-46a9-b26e-12a3151ba385%22%2c%22Oid%22%3a%224ba6fa14-2d6a-4713-b282-1096f0352a79%22%7d Zarząd Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego Komitet Organizacyjny

OGÓLNOPOLSKIE POSIEDZENIA NAUKOWE – 10.06.

Szanowni Państwo, W związku z planowanym w dniu 20 stycznia 2022 r. sympozjum na temat historii PTG i przełożeniu na ten termin referatów dotyczących historii oddziałów zmianie uległ m. in. tytuł referatu w dniu 10.06.2021 r. W trosce o przedstawienie jak najszerszego spektrum badań geologicznych z udziałem członków PTG dbamy o różnorodność prezentowanych zagadnień. Poniżej zamieszczona jest ciekawa propozycja na najbliższy czwartek. Tym razem poruszony zostanie temat bardzo na czasie i wpisujący

OGÓLNOPOLSKIE POSIEDZENIA NAUKOWE – 27.05.

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Geologicznego serdecznie zaprasza na posiedzenie naukowe, w ramach którego dr Wojciech Śliwiński (ING UWr.) wygłosi referat pt.: „Biały spągowiec rejonu eksploatowanego złoża miedzi na monoklinie przedsudeckiej” Referat zostanie wygłoszony: 27 maja 2021r. (czwartek, godz. 17.00) Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 16.45): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDI2MDYxNTctZTQ2NS00Yjk3LWI3NjktOTVlMjUxMjU4YzI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%2278125f96-6aaf-4837-aa46-ccca7bf97b63%22%7d Zarząd Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego Komitet Organizacyjny Obchodów