OGÓLNOPOLSKIE POSIEDZENIA NAUKOWE – 13.05.

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Geologicznego serdecznie zaprasza na posiedzenie naukowe, w ramach którego mgr Tomasz Selerowicz (KGHM Cuprum, ING UWr.) wygłosi referat pt.: „Zróżnicowanie petrofizyczne skał oraz składu cząsteczkowego i izotopowego gazów z pogranicza czerwonego spągowca i cechsztynu rejonu LGOM” Referat zostanie wygłoszony: 13 maja 2021r. (czwartek, godz. 17.00) Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 16.45): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmIxY2E1OTEtYTk0ZS00NzEyLTk2MzgtZDliNzI0ZTcwNTc5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%228daa6256-72e8-4552-a243-729aadbfa4c2%22%7d Zarząd Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego Komitet

OGÓLNOPOLSKIE POSIEDZENIA NAUKOWE – 06.05.

Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Geologicznego zaprasza na referat: mgr Anny Abramowicz (INoZ UŚ), dr hab. Justyny Ciesielczuk, prof. UŚ, dr hab. Magdaleny Misz-Kennan, prof. UŚ i prof. Moniki Fabiańskej pt.: „Czasowo-przestrzenna charakterystyka pożaru zwałowisk odpadów po eksploatacji węgla kamiennego” Referat zostanie wygłoszony: 6 maja 2021r. (czwartek, godz. 17.00) Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 16.45): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzMyZjcyYzYtMGM3OS00OTBjLWIxOWYtZDgyZTY2MmUxNjk5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311%22%2c%22Oid%22%3a%22d2599996-7fcb-4b13-87e0-6b84474d4fe6%22%7d Zarząd Oddziału Górnośląskiego PTGKomitet Organizacyjny Obchodów 100-lecia PTG

Kalendarz Ogólnopolskich PN PTG 2021! – aktualizacja

Szanowni Państwo, Inicjatywa zorganizowania Ogólnopolskich Posiedzeń Naukowych PTG w formie online spotkała się z dużym odzewem środowiska geologów w Polsce i zgłoszonych zostało wiele kolejnych referatów. W związku z tym Komitet Organizacyjny Obchodów 100-lecia PTG  przedstawia Wam nowy rozszerzony kalendarz Posiedzeń Naukowych, w ramach których zaprezentowanych zostanie 26 referatów. Referaty obywać się będą co tydzień, czyli w każdy czwartek (z wyjątkiem świąt) o godz. 17.00! Transmisja posiedzeń będzie

OGÓLNOPOLSKIE POSIEDZENIA NAUKOWE – 29.04.

Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Geologicznego zaprasza na referat: dr. Michała Jakubowicza (IG UAM) pt.: „Lokalne archiwa regionalnych procesów: geochemia kopalnych wysięków metanu a historia tektoniczna krawędzi płyt kontynentalnych” Referat zostanie wygłoszony: 29 kwietnia 2021 r. (czwartek), godz. 17.00 Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 16.45): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae11215774652440789e106a744662576%40thread.tacv2/1619439530492?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22dbaf5f48-c3ff-4d7b-8ec6-a752eab0806b%22%7d Linki do posiedzeń naukowych Oddziału Poznańskiego PTGeol zamieszczane są również na stronie naszego Oddziału http://ptgeol.home.amu.edu.pl/

OGÓLNOPOLSKIE POSIEDZENIA NAUKOWE – 22.04. – 100 LAT PTG

Sekcja Historii Nauk Geologicznych Polskiego Towarzystwa Geologicznego serdecznie zaprasza na referat mgr. Rafała Sikory (PIG-PIB), mgr Oliwii Kowalczewskiej (ING UJ), dr hab. Anny Waśkowskiej prof. AGH (WGGIOS AGH), dr. hab. Piotra Krzywca prof. PAN (ING PAN), dr hab. Joanny Rotnickiej prof. UAM (ING UAM), dr Izabeli Ploch (PIG-PIB) oraz dr Anny Mader (PIG-PIB) pt.: „100 lat Polskiego Towarzystwa Geologicznego – rys historyczny ”