POKOS 2018 - Materiały konferencyjne

Polska Konferencja Sedymentologiczna
POKOS 7 (PDF, 6,5 MB)

Materiały konferencyjne
Redakcja: Mariusz Kędzierski, Michał Gradziński