Osobistości PTG – Prof. Walery Goetel

Prof. Walery Goetel współtworzył Polskie Towarzystwo Geologiczne od momentu jego założenia, będąc wybranym na członka Zarządu na pierwszym walnym zebraniu Towarzystwa w 1921 r. Przez szereg kolejnych lat zasiadał w Zarządzie i działał na rzecz rozwoju Towarzystwa, reprezentując PTG m.in. na międzynarodowych kongresach geologicznych. W uznaniu jego zasług 3 września 1959 r. na XXXII Zjeździe Naukowym w Zakopanem Walne Zgromadzenia Delegatów wybrało prof. Goetla członkiem honorowym. Walery Goetel urodził się 14 kwietnia 1889 roku w Suchej

Osobistości PTG – Prof. Jan Nowak

Historia Polskiego Towarzystwa Geologicznego nierozerwalnie związana jest z osobą prof. Jana Nowaka. Był jednym z inicjatorów idei Towarzystwa Geologicznego w odradzającej się na nowo Polsce. Wszedł w skład pierwszego powołanego Zarządu, a w latach 1926-1040 pełnił funkcję Prezesa Towarzystwa i kilkukrotnie był na nią wybierany. Był trzecim z kolei Prezesem Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Jan Nowak urodził się 15 października 1880 roku w Hołyniu koło Stanisławowa (Iwano-Frankiwsk). Do podjęcia studiów na Wydziale Przyrodniczym

OSOBISTOŚCI PTG – PROF. JÓZEF GRZYBOWSKI

Wśród orędowników i założycieli Polskiego Towarzystwa Geologicznego był profesor Józef Grzybowski wybitny geolog i paleontolog związany z Uniwersytetem Jagiellońskim. Zamiłowanie do geologii i pasja poznawcza znalazły swój wyraz w postaci 46 prac opublikowanych w latach 1885 – 1921. To niezwykle wysoki wskaźnik publikacyjności dla czasów w których żył, a jego osiągnięcia trwale zapisały się w naukach paleontologicznych i geologicznych. Opracowania J. Grzybowskiego poruszały szeroki zakres zagadnień: od geologii regionalnej, przez

Polskie Towarzystwo Geologiczne współcześnie

Z okazji 100-lecia istnienia przybliżać będziemy najciekawsze fakty z historii i rozwój PTG. Jak okaże się w kolejnych postach, najbardziej intensywny rozwój Towarzystwa nastąpił w latach 60-tych i 70-tych XX wieku. Proces ten wynikał z intensyfikacji badań geologicznych w Polsce, której gospodarka bazowała na surowcach. Geologia jest kluczową dziedziną nauki służącą przede wszystkim rozpoznaniu i udokumentowaniu bazy surowcowej każdego państwa. W efekcie liczba firm zatrudniających geologów

Osobistości PTG – prof. Władysław Szajnocha

Władysław Szajnocha urodził się 28 czerwca 1857 r. we Lwowie. Był synem znanego pisarza i historyka Karola Szajnochy, którego dzieła były wykorzystane przez Henryka Sienkiewicza podczas pisania Trylogii. Profesor Władysław Szajnocha należał do pokolenia geologów, które rozwijało nauki geologiczne na ziemiach polskich, a po uzyskaniu przez Polskę niepodległości nadawało ramy funkcjonowania instytucji geologicznych w kraju. Niewątpliwie był wybitnym polskim naukowcem tamtych czasów. Do tego przygotowało go staranne wykształcenie