Og. Pos. Nauk. PTGeol 25.01.24

Polskie Towarzystwo Geologiczne zaprasza na posiedzenie naukowe, podczas którego dr hab. Agata Jurkowska(WGGiOŚ AGH) przedstawi referat pt.: „Opoka, krzemienie i czerty jako zapis biogeochemicznego cyklu krzemu (Si) w środowiskach morskich” Posiedzenie odbędzie się: 25 stycznia 2024r. (czwartek, godz. 17.15) Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 17.00): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGFkYjZjMmUtNTZjZi00NGFmLWE5MGUtM2U1MDUzNjEwZWUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258527b0c-887f-46a9-b26e-12a3151ba385%22%2c%22Oid%22%3a%224ba6fa14-2d6a-4713-b282-1096f0352a79%22%7d Dr hab. Agata Jurkowska pracuje na stanowisku profesora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jej ścieżka naukowa wiodła od paleontologii

2024 AAPG Europe Regional Conference, May 28-29, Krakow

Ladies and Gentlemen, Happy New Year 2024! I hope this email finds you well. I am pleased to announce the upcoming 2024 AAPG Europe Regional Conference, which will be held in Kraków, Poland, from 28-29 May This extraordinary AAPG event, co-organized by the Institute of Geological Sciences Polish Academy of Sciences, and the Polish Geological Society, can be a great opportunity to present

CETEG 2024 – Ruszyła rejestracja!

Polskie Towarzystwo Geologiczne (Sekcja Badań Strukturalnych i Geozagrozeń) we współpracy z Państwowym Instytutem Geologicznym – PIB,Instytutem Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instytutem Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk serdecznie zapraszają do udziału w  międzynarodowym spotkaniu Central European Tectonic Studies Groups. W tym roku przypadła nam przyjemność organizacji jubileuszowej 20-tej edycji konferencji! Mamy nadzieję, że będzie to wspaniała okazja do zaprezentowania kolegom z innych krajów dokonań polskich

Posiedzenie Naukowe O. Krakowskiego

Oddział Krakowski PTGeol oraz Instytut Nauk Geologicznych PAN zapraszają na referat, który wygłosi dr Emad Ullah Khan (Abdul Wali Khan University Mardan) pt. “Unveiling the Geological history of Pakistan: Insights from Jurassic Carbonates” Referat zostanie wygłoszony w dniu: 18 stycznia 2024 r. (czwartek) o godzinie 17. 00 w auli Ośrodka Badawczego ING PANprzy ul. Senackiej 1 w Krakowie Zarząd Oddziału Krakowskiego PTGeol

Odszedł prof. Aleksander Guterch

Z głębokim smutkiem informujemy, iż 28 grudnia 2023 roku, w wieku 87 lat zmarł wybitny geofizyk o światowej renomie prof. dr hab. Aleksander Guterch, członek rzeczywisty PAN oraz członek Academia Europaea. Profesor A. Guterch, przez całe swoje życie zawodowe był związany z Instytutem Geofizyki PAN, zajmował się badaniami sejsmicznymi litosfery realizowanymi w Polsce, w centralnej i południowej Europie oraz w obszarach polarnych. Był autorem wielu publikacji naukowych, często o fundamentalnym znaczeniu dla