Referat – Odział Wrocławski

Serdecznie zapraszamy Państwa na odczyt Oddziału Wrocławskiego PTG, który odbędzie się w najbliższy czwartek, 11.02.2021 r. o godzinie 17:17 w ramach posiedzeń naukowych PTG i Stowarzyszenia Geologów Wychowanków Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest to pierwszy, inauguracyjny referat Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego odbywający się w formule on-line. Gorąco zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w referatach tego cyklu i w dyskusjach.  Odczyt pt.  “Odkrycie złóż miedzi przyczynkiem do gospodarczego i społecznego rozwoju Dolnego Śląska”  wygłosi: dr Cezary Bachowski (KGHM

Walne Zebranie – Oddział Krakowski

Zarząd Oddziału Krakowskiego PTG zaprasza na WALNE ZEBRANIE, które odbędzie się w dniu: 10 września 2020 r. (czwartek) o godzinie 1700 w auli Ośrodka Badawczego ING PAN przy ul. Senackiej 1 w Krakowie. podczas zebrania nastąpi : przedstawienie sprawozdania rocznego; wybór delegatów na Walny Zjazd Delegatów, który odbędzie się jesienią w 2020 r. W związku z panującą pandemią COVID-19 podczas zebrania obowiązywać będzie zachowania 1,5 m odległości między jego uczestnikami oraz zasłanianie ust

Zmarł dr inż. Leszek Chudzikiewicz

Z przykrością informujemy, że 5 maja 2020 r. w wieku 72 lat odszedł Ś.P. dr inż. LESZEK CHUDZIKIEWICZ Wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego, zarządu Oddziału Krakowskiego PTG i Rady Redakcyjnej Annales Societatis Geologorum Poloniae. Doświadczony geolog, absolwent AGH, zawodowo związany z Instytutem Nauk Geologicznych PAN. Polskiej geologii zasłużył się także jako wieloletni wydawca czasopism Studia Geologica Polonica i Geologia Sudetica. Osoba, której życzliwości i uczynności będzie brak

IV Kongres Geologiczny 2021

W związku z wyjątkową sytuacją związaną z ogólnoświatową pandemią, Komitet Organizacyjny IV Polskiego Kongresu Geologicznego wraz ze współorganizatorami oraz władzami Polskiego Towarzystwa Geologicznego podjęły decyzję o przeniesieniu IV Polskiego Kongresu Geologicznego na rok 2021. Dokładny termin zostanie podany jesienią. Program Kongresu oraz zaplanowane wycieczki nie powinny ulec zasadniczym zmianom. Zaakceptowane do druku abstrakty zostaną wydrukowane w ramach przyszłorocznego Kongresu. Informujemy, że osoby, które zakładają brak możliwości uczestnictwa

IV Kongres Geologiczny – Covid-19

W związku z sytuacją epidemiczną na terenie Polski, chcielibyśmy Państwa poinformować, że decyzja dotycząca dalszych losów IV Polskiego Kongresu Geologicznego podjęta zostanie na początku maja. Mamy nadzieję, że wówczas będziemy mogli przekazać Państwu dobre wieści. W związku z licznymi pytaniami, informujemy również, że osoby, którym nie udało się jeszcze dokonać płatności za Kongres będą mogły zrobić to w późniejszym terminie (w niezmienionej wysokości). Komitet Organizacyjny IV Polskiego Kongresu Geologicznego