Tytuł członka wspierającego jest tytułem zaszczytnym.

Otrzymuje go za zgodą Zarządu Głównego osoba, instytucja naukowa lub osoba prawna, opłacająca zadeklarowaną przez siebie składkę roczną, która powinna być znacząco wyższa od opłacanej przez członków zwyczajnych.

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

Uniwersytet Jagielloński

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk