Wysokość rocznej składki członkowskiej PTGeol wynosi:

  • Składka pełna:  50 zł
  • Składka ulgowa: 15 zł – dla studentów i doktorantów

Członkowie PTGeol, którzy osiągnęli ustawowy wiek emerytalny zwolnieni są z wnoszenia składek. Emerytalny wiek ustawowy wynosi 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn.

Wpłaty z tytułu składek członkowskich wnosić przelewem na konto:

Polskie Towarzystwo Geologiczne

ul. Gronostajowa 3A, 30-387 Kraków

PKO BP 45 1020 2892 0000 5202 0181 6842

Tytułem: składka członkowska PTGeol za rok…