Polskie Towarzystwo Geologiczne jest najstarszą i największą organizacją naukowo-społeczną skupiającą geologów w Polsce, a naszymi członkami są również osoby z innych krajów. Nad całością działań czuwa Zarząd Główny, którego statutową siedzibą jest Kraków.

Obecnie Towarzystwo składa się z 8 oddziałów: krakowskiego, warszawskiego, poznańskiego, górnośląskiego, świętokrzyskiego, wrocławskiego, gdańskiego, szczecińskiego i karpackiego, których działalnością kierują Zarządy Oddziałów.

Zarządy Oddziałów i Kół powoływane są w bezpośrednim procesie wyborczym, a Zarząd Główny w wyborach pośrednich podczas Walnego Zjazdu Delegatów. Kadencje wszystkich Zarządów trwają 3 lata.

Na załączonej mapce prezentujemy lokalizację działających współcześnie Oddziałów PTGeol.

Od 1923 roku PTGeol wydaje pismo pt. Annales Societatis Geologorum Poloniae[1], poprzednio wydawane jako Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego.

W roku 1948 Towarzystwo było jednym ze współzałożycieli Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN).

Polskie Towarzystwo Geologiczne organizuje coroczne Zjazdy Naukowe poświęcone zagadnieniom geologii różnych regionów Polski. Z inicjatywy PTG, od 2008 roku, co 4 lata odbywa się Polski Kongres Geologiczny. Pierwszy Kongres odbył się w Krakowie.

Biuro Zarządu Głównego PTGeol

ul. Gronostajowa 3A
30-387 Kraków
tel.: 012-664-44-10, 799-070-170
e-mail: ptg@uj.edu.pl

Biuro i biblioteka są czynne w poniedziałki, środy i piątki od godz. 8:00 do godz. 13:30.

NIP: 677-11-03-793, REGON: 00-70-22-157
PKO BP 45 1020 2892 0000 5202 0181 6842