Prezydium Zarządu Głównego:
prof. dr hab. Tadeusz Peryt – Prezes PTG
prof. dr hab. Michał Gradziński – Wiceprezes
dr Rafał Sikora – Wiceprezes
dr hab. inż. Piotr Krzywiec – Sekretarz
mgr Adam Kozłowski – Skarbnik

Członkowie Zarządu Głównego:

dr Robert Jagodziński – Zastępca skarbnika
dr Agata Jarzynka – Zastępczyni sekretarza
dr Aleksander Kowalski
dr Justyna Kowal-Kasprzyk
dr Regina Kramarska
prof. dr hab. Krzysztof Labus
mgr Artur Marcinkowski
dr Izabela Ploch
dr hab. Joanna Rotnicka-Dłużewska
mgr Katarzyna Strzemińska
dr Paweł Sydor
dr inż. Zbigniew Złonkiewicz

Główna Komisja Rewizyjna:
prof. dr hab. Andrzej Żelaźniewicz – Przewodniczący
dr hab. inż. Józef Chowaniec
dr hab. Monika Jachowicz-Zdanowska
dr hab. Artur Kędzior
prof. dr hab. Andrzej Konon

Sąd Koleżeński:
prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz – Przewodniczący
prof. dr hab. Andrzej Muszyński
prof. dr hab. Janusz Skoczylas

Przewodniczący Oddziałów:
O. Gdański – dr Regina Kramarska
O. Górnośląski – dr Agnieszka Bracławska
O. Karpacki – mgr inż. Artur Marcinkowski
O. Krakowski – dr Justyna Kowal-Kasprzyk
O. Poznański – dr Robert Jagodziński
O. Szczeciński – dr Paweł Sydor
O. Świętokrzyski – dr hab. Anna Mader
O. Warszawski – dr Izabela Ploch
O. Wrocławski – dr Aleksander Kowalski

Działalność Zarządu Głównego:
Zarząd Główny został wybrany w 2023 r. na Walnym Zjeździe Delegatów.

Zarząd rozpocznie pełnienie obowiązków z dniem 01.01.2024 r.

Zarząd Główny działa na podstawie Statutu PTGeol, uchwał Walnego Zjazdu Delegatów PTGeol oraz regulaminu.

Działalność Zarządu Głównego skupia się głównie na podtrzymaniu ciągłości działalności naukowej Towarzystwa: organizacji zjazdów i konferencji, wydawaniu Annales Societatis Geologorum Poloniae (ASGP, do 1980 r. Rocznik PTG).

Biuro Zarządu Głównego obsługiwane jest przez Panią mgr Zofię Struś, która równocześnie jest kustoszem Biblioteki PTGeol.

Od 1 marca 2017 roku Polskie Towarzystwo geologiczne mieści się w nowej siedzibie przy Instytucie Nauk Geologicznych UJ przy ul. Gronostajowej 3a w Krakowie.

Godziny otwarcia biura:
poniedziałki, środy i piątki od godz. 8:00 do godz. 13:30

Księgowość jest prowadzona przez Panią Marię Sikorską-Bieda na zasadzie umowy-zlecenia.