Prezydium Zarządu Głównego:
prof. dr hab. Tadeusz Peryt – Prezes PTG
prof. dr hab. Michał Gradziński – Wiceprezes
dr Rafał Sikora – Wiceprezes
dr hab. inż. Piotr Krzywiec – Sekretarz
dr hab. Artur Kędzior – Skarbnik
mgr Oliwia Kowalczewska – Zastępczyni sekretarza
dr Justyna Kowal-Kasprzyk – Zastępczyni skarbnika

Członkowie Zarządu Głównego:

prof. dr hab. Błażej Berkowski
dr Wojciech Drzewicki
mgr inż. Piotr Freiwald
prof. dr hab. Andrzej Konon
mgr Adam Kozłowski
prof. dr hab. Krzysztof Labus
prof. dr hab. Stanisław Mazur
dr hab. Joanna Rotnicka-Dłużewska
mgr Katarzyna Strzemińska
dr inż. Zbigniew Złonkiewicz

Główna Komisja Rewizyjna:
prof. dr hab. Andrzej Żelaźniewicz – Przewodniczący
dr hab. inż. Józef Chowaniec
dr hab. Monika Jachowicz-Zdanowska
dr hab. Włodzimierz Mizerski
prof. dr hab. Andrzej Ślączka

Sąd Koleżeński:
prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz – Przewodniczący
prof. dr hab. Andrzej Muszyński
prof. dr hab. Janusz Skoczylas

Przewodniczący Oddziałów:
O. Gdański – dr Regina Kramarska
O. Górnośląski – mgr Michał Żaba
O. Karpacki – mgr inż. Artur Marcinkowski
O. Krakowski – dr Krzysztof Starzec
O. Lubelski – oddział nieaktywny
O. Poznański – dr Robert Jagodziński
O. Szczeciński – dr Paweł Sydor
O. Świętokrzyski – dr hab. Anna Mader
O. Warszawski – dr Izabela Ploch
O. Wrocławski – dr Aleksander Kowalski
O. Ziemi Lubuskiej – oddział nieaktywny

Działalność Zarządu Głównego:
Zarząd Główny pracuje w składzie wybranym 2021 r. na Walnym Zjeździe Delegatów w Krakowie.

Działalność Zarządu Głównego skupia się głównie na podtrzymaniu ciągłości działalności naukowej Towarzystwa: organizacji zjazdów i konferencji, wydawaniu Annales Societatis Geologorum Poloniae (ASGP, do 1980 r. Rocznik PTG).

Biuro Zarządu Głównego obsługiwane jest przez Panią mgr Zofię Struś, która równocześnie jest kustoszem Biblioteki PTGeol.

Od 1 marca 2017 roku Polskie Towarzystwo geologiczne mieści się w nowej siedzibie przy Instytucie Nauk Geologicznych UJ przy ul. Gronostajowej 3a w Krakowie.

Godziny otwarcia biura:
poniedziałki, środy i piątki od godz. 8:00 do godz. 13:30

Księgowość jest prowadzona przez Panią Marię Sikorską-Bieda na zasadzie umowy-zlecenia.