W ramach PTGeol działa obecnie 9 oddziałów regionalnych:

W przeszłości funkcjonowały oddziały borysławski, lubelski, lwowski, Oddział Ziemi Lubuskiej i wileński oraz koła: bełchatowskie, łódzkie, w Olsztynie, w Pile, sądeckie i toruńskie. Oddział Karpacki kontynuuje tradycje Oddziału Ziemi Rzeszowskiej.