dr Agnieszka Bracławska – Przewodnicząca Oddziału
dr hab. Małgorzata Labus, prof. Pol. Śl. – Członkini Zarządu
mgr Anna Stachura – Członkini Zarządu
dr hab. Magdalena Misz-Kennan – Członkini Zarządu
mgr Michał Żaba – Członek Zarządu

Data wyboru Zarządu: listopad 2023 r.
Zarząd rozpocznie pełnienie obowiązków z dniem 01.01.2024 r.