mgr Michał Żaba – Przewodniczący
dr hab. Małgorzata Labus – Zastępczyni Przewodniczącego
mgr Anna Stachura – Sekretarz
dr hab. Magdalena Misz-Kennan – Skarbniczka
mgr Paweł Woźniak – Członek Zarządu

Data wyboru Zarządu: wrzesień 2021 r.