Artur Marcinkowski – Przewodniczący Oddziału
Paweł Uznański – Zastępczyni Przewodniczącego
Małgorzata Pietrusiak – Zastępczyni Przewodniczącego
Grzegorz Karpiński – Skarbnik
Piotr Przybyła – Sekretarz

Komisja Rewizyjna:
Elżbieta Szewczyk
Anna Nowak
Grzegorz Staryszak