Artur Marcinkowski – Przewodniczący Oddziału
Paweł Uznański – Zastępca przewodniczącego
Małgorzata Pietrusiak – Zastępca przewodniczącego
Grzegorz Karpiński – Skarbnik
Piotr Przybyła – Sekretarz

Komisja Rewizyjna:
Elżbieta Szewczyk
Anna Nowak
Grzegorz Staryszak