Artur Marcinkowski – Przewodniczący Oddziału
Paweł Uznański – Zastępczyni Przewodniczącego
Małgorzata Pietrusiak – Zastępczyni Przewodniczącego
Grzegorz Karpiński – Skarbnik
Urszula Gawlik – Sekretarz

Komisja Rewizyjna:

Józef Potera,
Halina Węgrzyn,
Jan Demczak.