Przewodniczący Oddziału
dr Tomasz Rychliński – Zastępca przewodniczącego
mgr Oliwia Kowalczewska – Sekretarz
dr hab. Anna Waśkowska – Skarbnik
dr Krzysztof Starzec – Członek Zarządu