Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Geologicznego powstał w 1922 r. Jest najstarszym i największym ośrodkiem regionalnym PTGeol. Początkowo kierowany był bezpośrednio przez Zarząd Główny Towarzystwa, a od 1963 r. posiada własny zarząd.

Od początku jest jednym z najaktywniejszych ośrodków towarzystwa i wspiera pracę Zarządu Głównego PTGeol w działaniach organizacyjnych w kraju oraz we współpracy zagranicznej.

Podczas II wojny światowej członkowie OK PTGeol wygłaszali tajne posiedzenia z referatami, a w okresie powojennym brali udział w reaktywowaniu działalności Towarzystwa oraz tworzeniu innych oddziałów i większości sekcji specjalistycznych PTGeol. Oddział Krakowski tworzą przedstawiciele wszystkich instytutów naukowych zajmujących się naukami o Ziemi oraz wielu firm branżowych z Krakowa i nie tylko.

Oddział zorganizował około 30% wszystkich corocznych Zjazdów Naukowych PTGeol oraz kilkadziesiąt innych sympozjów naukowych i sesji popularnonaukowych.

Ośrodek Krakowski PTGeol zainicjował organizację Polskich Kongresów Geologicznych w XXI wieku.

Siedziba Oddziału znajduje się w Instytucie Nauk Geologicznych UJ
przy ul. Gronostajowej 3a w Krakowie.

Posiedzenia Naukowe OK PTGeol odbywają się w Ośrodku Krakowskim ING PAN przy ul. Senackiej 1 w Krakowie.

W skład aktualnego Zarządu OK PTGeol wchodzą:

dr Justyna Kowal-Kasprzyk – Przewodnicząca Oddziału
kowalj@agh.edu.pl

dr Krzysztof Starzec – Zastępca Przewodniczącej
dr Agata Jarzynka – Sekretarz
dr inż. Mateusz Mikołajczak – Skarbnik
dr inż. Andrzej Gałaś – Członek Zarządu
mgr Krzysztof Ninard – Członek Zarządu
mgr inż. Justyna Ryłko-Frocisz – Członkini Zarządu

Data wyboru Zarządu: listopad 2023 r.
Zarząd rozpocznie pełnienie obowiązków z dniem 01.01.2024 r.