Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Geologicznego powstał 24.10.1972 roku, z inicjatywy Wojciecha Grocholskiego. W pierwszym zebraniu wzięły udział 24 osoby, w tym przedstawiciel Zarządu Głównego PTGeol – Zbigniew Wilk. Na zebraniu wybrano pierwszy zarząd w składzie: Wojciech Grocholski – przewodniczący, Tadeusz Błaszyk i Stefan Kozarski – wiceprzewodniczący, Jan Przybyłek – skarbnik, Janusz Skoczylas – sekretarz.

Główny celem działalności Oddziału jest wymiana wiedzy teoretycznej jak i praktycznej z udziałem naukowców, praktyków, doktorantów, studentów oraz przyjaciół i miłośników geologii i nauk o Ziemi. Główną płaszczyzną wymiany są organizowane zebrania naukowe, sympozja a także konferencje i Zjazdy PTGeol.

Oddział Poznański organizował 2 Zjazdy PTGeol: 62. Zjazd w 1991 r. z inicjatywy J. Fedorowskiego oraz 71. Zjazd w 2000 r., któremu przewodniczył J. Skoczylas. Z obu zjazdów zostały wydane przewodniki dokumentujące stan badań geologicznych w Wielkopolsce. Członkowie Oddziału Poznańskiego PTGeol byli także współorganizatorami 50. Zjazdu w Zielonej Górze w 1978 r. i 55. Zjazdu w Szczecinie w 1983 r.

W październiku 2022 roku, Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Geologicznego obchodził swoje 50-lecie:

https://ptgeol.amu.edu.pl/50-lecie-oddzialu-poznanskiego-ptg/

Zarząd Oddziału Poznańskiego PTGeol podjął się organizacji IV Polskiego Kongresu Geologicznego, który pierwotnie miał się odbyć w czerwcu 2020 r. Został on objęty Patronatem Honorowym Rektora UAM, Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Prezydenta Miasta Poznania.

Pozyskano partnerów strategicznych (PGNiG S.A. oraz KGHM Polska Miedź S.A.). Na Kongres zgłosiło się prawie 300 osób, jednak ze względu na pandemię covid-19 Kongres nie odbył się, a Decyzją Zarządu Głównego PTGeol oraz Komitetu Organizacyjnego Kongresu został przeniesiony na 2024 r.

IV Polski Kongres Geologiczny:

http://4pkg.amu.edu.pl/ 

zgodnie z rozesłanym pierwszym komunikatem

https://4pkg.amu.edu.pl/komunikaty-pliki-do-pobrania/

odbędzie się w dniach 11 – 13 czerwca 2024 roku w Poznaniu.

Odział ma swoją siedzibę w Instytucie Geologii WNGiG Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na ul. B. Krygowskiego 12, gdzie odbywają się także zebrania naukowe.

Strona domowa oddziału: http://ptgeol.amu.edu.pl/

W skład aktualnego Zarządu Oddziału Poznańskiego:

dr Robert Jagodziński – Przewodniczący Oddziału
robert.jagodzinski@amu.edu.pl


dr hab. Katarzyna Skolasińska – Wiceprzewodnicząca
dr Wojciech Stawikowski – Sekretarz
dr Małgorzata Mrozek-Wysocka – Skarbnik
dr hab. Danuta Michalska, prof. UAM – Członkini Zarządu
dr inż. Bartosz Pieterek – Członek Zarządu

Zarząd oddziału został wybrany w listopadzie 2023 r.
Zarząd rozpocznie pełnienie obowiązków z dniem 01.01.2024 r.