Początki działalności Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego związane są z powołaniem w dniu 24 kwietnia 1959 r. Koła Szczecińskiego, którego przewodniczącym był Eugeniusz Kozioł.

Działalność koła ograniczała się do posiedzeń naukowych z odczytami, na które zapraszano prelegentów z całego kraju. W dniu 12 września 1971 r. decyzją Zarządu Głównego PTGeol. w Krakowie Koło zostało przekształcone w Oddział Szczeciński.

Oddział Szczeciński zgodnie ze statutem, jest miejscem spotkań oraz wymiany wiedzy pracowników naukowych i geologów praktyków, a także integracji towarzyskiej różnych pokoleń środowiska miłośników nauk o Ziemi. Powyższe cele Oddział Szczeciński realizuje poprzez organizację referatów, konferencji środowiskowych, konferencji terenowych krajowych i zagranicznych oraz zjazdów.

Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Geologicznego był organizatorem czterech Ogólnopolskich Zjazdów PTG: 55 Zjazd w Szczecinie w 1983 r., 70 Zjazd w Międzyzdrojach w 1999 r., 80 Zjazd w Szczecinie w 2010 r. oraz 85 Zjazd w Koszalinie w 2017 r.

Wspólnie Deutsche Geologische Gesellschaft Oddział Szczecinki zorganizował w Szczecinie w 2007 r. międzynarodową konferencję Geo-Pomerania ”Geology cross-bordering the Western and Eastern European Platform”, w której uczestniczyło 300 osób.

Spotkania członków Oddziału Szczecińskiego PTGeol. odbywają się w siedzibie Oddziału Pomorskiego Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego przy ul. Wieniawskiego 20 w Szczecinie.

W skład aktualnego Zarządu Oddziału Szczecińskiego PTGeol. wchodzą:

Zarząd Oddziału wybrano w 2018 r.