dr Izabela Ploch – Przewodnicząca Oddziału
iplo@pgi.gov.pl

dr Karol Zglinicki – Zastępca Przewodniczącej
mgr Krzysztof Majer – Sekretarz
dr hab. Hubert Wierzbowski – Skarbnik
prof. dr hab. Krzysztof Szamałek – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:
dr hab. Anna Żylińska
mgr Rafał Janica
dr Marek Jasionowski

Data wyboru Zarządu: listopad 2023 r.
Zarząd rozpocznie pełnienie obowiązków z dniem 01.01.2024 r.