Komitet Kierujący:
dr Rafał Sikora – Przewodniczący
prof. dr hab. Paweł Aleksandrowski – Członek Komitetu
mgr Marta Tomaszczyk – Członkini Komitetu

Sekcja Badań Strukturalnych i Geozagrożeń (ang.: Structural Geology and Geohazards Research Group – SGRG) powołana została w 2017 roku podczas 85 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Koszalinie, z inicjatywy członków Towarzystwa.

Chęć wzajemnej współpracy i wymiany doświadczeń zadeklarowali geolodzy z Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, uniwersytetów: Wrocławskiego, Poznańskiego i Jagiellońskiego oraz Akademii Górniczo-Hutniczej.

W zakresie działalności sekcji znajdują się obszary badawcze związane z geologią strukturalną, tektoniką, mechaniką skał i geozagrożeniami. Ponadto zainteresowania członków grupy nakierowane są na deformacje powierzchni Ziemi wywołane czynnikami naturalnymi oraz na powstałe w wyniku działalności człowieka.

Istotną rolą Sekcji jest konsolidacja środowiska naukowego zajmującego się powyższymi problemami i promocja ich osiągnięć. Wśród zadań jakie przed nią stoją jest także podejmowanie inicjatyw mających na celu wspieranie rozwoju tego typu badań w Polsce.

Członkowie Sekcji bazując na obserwacji działalności podobnych grup w innych krajach są przekonani, że zorganizowane działanie podniesie rangę badań strukturalnych i jest szansą na pozyskanie nowych projektów.

W ostatnich latach działalność Sekcji skupiona była m. in. na organizacji referatów naukowych w ramach Polskiego Towarzystwa Geologicznego oraz na organizacji 16 mitingu Central European Tectonic Studies Group  „CETEG”, który odbył się w dniach 18-21.04.2018 r. w Rytrze. CETEG został powołany w 2002 roku z inicjatywy geologów z Czech, Słowacji i Polski, a po niedługim czasie dołączyły do niej geolodzy Węgierscy. Wysoki poziom prezentowanych na konferencjach CETEG problemów sprawia, że często przyciągają one geologów spoza państw „Grupy Wyszehradzkiej”. Osoby skupione w Sekcji SGRG od wielu lat biorą udział w konferencjach CETEG, lecz pierwszy raz wystąpili jako grupa zorganizowana pod szyldem PTG.

W dalszej perspektywie planowana jest organizacja warsztatów strukturalno-osuwiskowych w Sudetach i Karpatach.

W imieniu członków Sekcji Badań Strukturalnych i Geozagrożeń PTG serdecznie zapraszam do współpracy, a zainteresowanych konferencją CETEG odsyłamy do strony internetowej: http://petrol.natur.cuni.cz/ceteg/.