dr hab. Stanisław Wołkowicz – Przewodniczący
dr hab. Piotr Krzywiec – I Sekretarz
dr hab. Katarzyna Jarmołowicz-Szulc – II Sekretarz
prof. dr hab. Janusz Skoczylas – Członek Zarządu
mgr Cezary Bachowski – Członek Zarządu